MISOL-logo1

Systemskiss solvärme

1. Solfångare/varmvattenberedare

Systemskiss 1. Solfångare och varmvattenberedare

1. Varmvatten UT

2. Övre värmeväxlare UT

3. T4 dykrör för givare till solstyrning

4. Varmvattencirkulation, VVC-krets eller dockning till extratankar.

5. Övre värmeväxlare IN

6. Solvärme IN

7. T2 dykrör för givare till solstyrning

8. Solvärme Retur

9. Kallvatten IN

Den övre värmeväxlaren, anslutning 5 och 2, kan användas till andra värmekällor som

Pelletsvärme, elpannor, fjärrvärme, värmepumpar etc. Eller för uttag av värme.