MISOL-logo1

SYSTEMSKISS SOLCELLER

Solcellssystem

Systemskiss 1 för solceller

1. Solceller

2. Monteringssystem för tak

3. DC-Kablar

4. DC-Brytare (inbyggd)

 

 

5. Växelriktare

6. AC-kablar och AC-Brytare

7. Web box för internetanslutning

8. Huvudsäkring

Solceller, kan monteras på tak, vägg eller på mark, för att omvandla solens strålar direkt till elektrisk energi. Solcellerna producerar likström. Likström kallas även för DC-ström.
DC-ström kan inte användas direkt i våra elnät i våra fastigheter som har växelström.
Det behövs en växelriktare, som omvandlar DC-ström till AC-ström. Så kallad växelström. Vanligtvis 3-fas. 3x230 Volt.
Växelriktaren placeras i närheten av  en gruppcentral, där säkringar är placerade.
Med DC-brytare kopplas solcellerna från växelriktaren och med AC-brytare kopplas växelriktaren från fastighetens elnät.

Den producerade växelströmmen från växelriktaren, kopplas in på elnätets 3-fasledningar inuti säkringsskåpet.

All ström som produceras från solceller, går i första hand direkt  till fastighetens egen förbrukning.

När solcellerna producerar mera ström än vad fastigheten gör av med, då matas överskottsel ut på nätet via mätare som klarar dubbelriktad matning.
Elnätsägaren byter ut den befintliga mätaren för att mäta den mängd överskottsel som matas ut på elnätet.
Elnätsägaren gör bytet gratis.
 

Du kan fritt välja vem du vill sälja överskottelen till

Överskottselen kan säljas eller kvittas mot senare egen användning. Beroende på vilket elhandelsbolag ni väljer och vilken policy elhandelsbolaget har.
Det finns elhandelsbolag som betalar
1.00-1.30kr/kWh för överskottsel.
Solcellerna producerar som mest sol-el under perioden Mars-September.

Det vanligaste installationer som vi gör är att vi fyller hela tak med solceller för att få mycket överskott på sommaren.
Se våra standard solcellspaket
Vi kan ge dig en offert, om du fyller i vårt formulär -Förfrågan solceller