MISOL-logo1

Solvärme för villa och radhus

Möjliga systemlösningar

 

En solvärmeanläggning passar alltid till en villa, oavsett vad villan värms med. Kan kombineras med alla typer av vattenburna värmepumpar, fjärrvärme, vedvärme, elvärme, pelletsvärme.

Hus med direktverkande el kan enkelt värmas av solenergi med hjälp av våra konvektorer.

 

En systemoptimering innebär att solvärmen alltid arbetar mot inkommande kallvatten i fastigheten i första hand. Solvärmetankar gör det även möjligt att lagra värme från värmepumpar med vattensystem.

Solvärme och vedpanna

 

Anläggningen omfattar ca 18m² solvärme för uppvärmning av husets tappvarmvatten och husuppvärmning.

God tillskott av solvärme, både vår och höst.

Sol för villa och pool

 

Anläggningen omfattar ca 12m². Värme både husets tappvarmvatten, huset och inomhuspoolen.

 

Gemensam solvärme för radhus

 

De flesta husen har ca 22m² solvärme på taket.

När man väl gör investeringen, då kan man välja att göra det ordentligt.

Storskaliga solvärmeanläggningar

Möjliga systemlösningar

 

När solfångarna producerar mer värme än fastigheten behöver, kan systemet kopplas in mot fjärrvärmenätet och arbeta som en produktionsanläggning mot nätet. Solvärmen kan värma den kalla sidan i fjärrvärmekretsen och föra tillbaka till den varma sidan.

 

En systemoptimering innebär att solvärmen alltid arbetar mot inkommande kallvatten i fastigheten i första hand. Solvärmetankar gör det även möjligt att lagra värme från värmepumpar med vattensystem.

Ekocamping

 

Solvärmesystemet på Ekocamping omfattar 70 m² plana solfångare. Solfångarna är kopplade mot centrala tankar och en pelletsvärme-anläggning på 100 kW står för topplasten. Anläggningen värmer upp vatten och till lokaluppvärmning till servicebyggnaden. Anläggningen är den första i sitt slag i Sverige.

Industri

 

Solvärmesystemet omfattar 100 m² plana solfångare.

Solfångarna är kopplade mot ackumulatortankar och fjärrvärme.

Flerbostadsfastigheter

 

Solvärmesystemet omfattar 1 820 m² plana solfångare av modell Ten Star Solar. Solfångarna är placerade i flera rader på platta tak. Solfångarna är kopplade mot husets egen uppvärmning och förvärmer allt varmvatten, samt bidrar till husets uppvärmning.