MISOL-logo1

Dimensionering SOlvärme

Innehåll på den här sidan:

  • Exempel: Dimensionering för villa
  • Solfångarlutning och väderriktning
  • Dimensionering av storskaliga anläggningar
  • Dimensionering av expansionskärl till solkret
  • Dimensionering av ackumulatortank

Exempel: Dimensionering för villa

Vi har en tumregel för dimensionering av solfångaryta.

Ca 50-100 Liter ackumulatorvolym per m² solfångare.

 

Om man sätter för liten area solfångare i förhållande till tankvolymen, då får man inte upp temperaturen riktigt.

 

Ett vanligt fall är att en vedeldare har 2 st 750 L tankar.

Då kan man stänga av den ena tanken våren/sommaren/hösten.

Då är det lagom med 6-8 moduler.

Exempel på ett hus med geografisk placering i Halland.

Energianvändning för varmvatten och uppvärmning 90 kWh/m²/år.

(år 2010 var riks snittet 128kWh/m²)

 

Varmvattenbehov och värmebehov för 1.5 plans radhus, utan källare. 130m²

4 personer bor i hushållet. Varmvattenbehov beräknad till ca 95kWh/person och månad. Huset värms med golvvärme. Solfångare riktad söder. Lutning 45°.

 

Varmvattenbehovet för hela året 4560 kWh/år

Värmebehovet för hela året 7 140 kWh/år.

Total värmebehov för hela året 11 700 kWh.

 

Tillkommer hushålls el med 6000 kWh

Total energianvändning, värme+el, för hela året 17 700kWh/år

 

Solvärmeanläggning med 5 st Ten Star Solar solfångare, kan ge ca 4551 kWh/år.*

Solvärmen kan bidra till 39% av det totala värmebehovet 11 700 kWh !

 

Hus med källare kan behöva värme även på sommaren, och då kan solvärmeutbytet öka!

Komplettera med sol-El för att minska behovet av köpt hushållsel.
 

Obs! Värden ovanför gäller ett specifikt fall och kanske inte stämmer i Ert fall.

 

*Beräknat på Tioårs genomsnittsvärden. Hänsyn tagen till den procentuella fördelningen av antal soliga/halvklara och mulna dagar för väderlek i Halland och solfångarens verkningsgrad, tankisolering, systemverkningsgrad och systemutförande som är optimerad för solvärme. Variationer förekommer beroende på systemutförande och driftsfall.

 

 

Observera!

Den här sidan innehåller endast rekommendationer för solvärme- anläggningar med bra prestanda.

Hänsyn är även tagen till realistiska referensvärden från över 600 st solvärmeanläggningar som vi har driftsatt!

 

En solvärmeanläggning bör alltid kopplas till någon form av vattenlagring, ackumulatortank, varmvattenberedare eller pool.

En solvärmeanläggning ger alltid överskottsvärme på sommaren. Vid direktköp, där ni själv avgör dimensionering, påtar vi oss inget ansvar för att just Er anläggning blir rätt dimensionerad.

 

*En solvärmeanläggnings prestanda beror på flera olika faktorer. T. ex.

 

1. Orientering i väderriktning

2. Solfångarens lutning

3. Systemlösning

4. Skuggning

5. Drifttemperaturer

6. Graden av solinstrålning

 

Solfångarlutning och väderriktning

Välj solfångarlutning och orientering från det gröna fältet.

Det är ingen störrre skillnad mellan 30-60° lutning när solfångaren är i söderläge.

+ tecknet anger hur mycket solfångararean måste ökas, för att få samma prestanda som i söderläge och 45° lutning.

Gå till dimensionering av storskaliga anläggningar - Klicka på bilden

Dimensionering av expansionskärl till solkrets

Klicka på bilden för att förstora

Dimensionering av ackumulatortank

Referensvärden för dimensionering av ackumulatortank:

60-100 Liter per m² effektiv solfångararea.

 

Välj först antal solfångare i dimensioneringen ovan.

Den effektiva arean för varje solfångare, Ten Star Solar, är 1.82m².

 

Beräkna en tankvolym på 60 till 100 Liter per m² solfångare.

 

Exempel: 6 st solfångare, har en total area på 6x1.82=10.92m².

 

  60 Liter x 10.92=655Liter

100 Liter x 10.92=1092 Liter

 

Välj en tank från vårt sortiment. Tex 750 Liter.

 

Om en mindre tank väljs, fås en snabbare uppvärmning, men mindre lagring.

Om en större tank väljs, fås inte lika snabb uppvärmning, men större lagring.

 

OBS!

För stora tankar i relation till solfångararean gör att man inte får upp värmen tillräckligt.