MISOL-logo1

Dimensionering av solcellsanläggning

Vi är specialiserade på dimensionering och utformning av solcellsanläggningar för energiförsörjningsföretag, fastighetsbolag, små och stora industrier samt för villor.

Den detaljerade dimensioneringen av solenergisystem omfattar följande punkter:

• Dimensionering och layout
• Beräkning av årsproduktion
• Design av strängplaner
• Hjälp vid ansökan av solcellsbidrag
• Kalkylering och offert
• Beräkning av ROT-avdrag och/eller bidrag.
• Utfärdande av godkännande av projekt, begäran om anslutning till elnätet
• Behjälplig med ritningar för solcellsanläggning vid ansökan om bygglov
• Vi förenklar proceduren för momsansökan

För ytterligare information och förfrågningar vänligen kontakta oss via teknisk support.