MISOL-logo1

SOLCELLSPAKET MED MONTERING

Paketen innehåller solceller och växelriktare av mycket hög kvalité. Samtliga produkter säljs även på den Tyska marknaden!

Solcellspaket för produktion av elektricitet
Solcellerna kopplas via en växelriktare till elskåpet för att leverera el till alla förbrukare i huset.

Ingår i komplett solcellspaket! Enligt offert.

(Vi reserverar oss för leverans till områden där vi inte har återförsäljare.)
 

 • Solcellspaneler
 • Växelriktare 
 • Monteringssats Tri-Tec till aktuell taktyp
 • Samtliga takfästen som behövs på taket
 • Elektriska kopplingar mellan solceller
 • Potentialutjämnare för solcellsfältet
 • DC-kablar 20 m från solceller till inverter
 • DC-Brytare, integrerat i inverter
 • AC-kablar mellan inverter och elskåp 5m
 • AC-Brytare
 • AC säkringar
 • Komplett installation av solcellspaket
 • Inkoppling av inverter till el-nätet av behörig elektriker
 • Dokumentation till nätägare
 • Dokumentation till köpare
 • Igångkörning och injustering av inverter
 • Effektgaranti solceller enligt tillverkaren
 • Växelriktaregaranti enligt tillverkaren

Tillbehör - Köp till
 • Förlängd garanti till inverter. Upp till 25 år
 • Wi-Fi anslutning för att se all produktionsdata On-Line
Tillkommer
 • Frakt
Kan tillkomma i vissa fall
 • Byggnadsställning
 • Mil-bil och boendekostnad

Solcellspaneler
Vi saluför ett flertal olika solceller för bästa kostnadseffektivitet

Monteringssystem Tritec
i aluminium och rostfritt material från Schweiz

Inverter/Växelriktare