MISOL-logo1

Priser inklusive moms. Exklusive frakt. Om inte annat anges specifikt för produkten.

Monteringssatser

Beskrivning av montage alternativ

A   Infälld montering med täckplåtar, taktegel tas bort. Taklutningen är 30° eller mer.

B   Montering/stativ utanpå taktegel, plåttak eller tak med tjärpapp. Taklutningen är 30° eller mer.

B1 Montering med samma stativ som alternativ B. Solfångarna lutar 90°. Montagekrokar kapas.

C   Montering på taktegel, plåttak, tak med tjärpapp. Justerbara montagekrokar när taklutningen är 

      mer än 20° och mindre än 30°. Ökar taklutningen med 10°.

D   Montering på vägg på väggställning. Solfångarna lutar 45°.

E   Montering på plana tak eller på plan mark. Monteras på stödfot.

E1 Montering på plan mark med samma ställning som alternativ E. Ingjutningsfötter finns för ingjutning.

OBS! Solfångarna skall alltid monteras med minst 30° lutning.

Monteringsalternativ B och B1 är detsamma.

Monteringsalternativ D, E och E1 är detsamma

Ingjutningsfötter till ställningen E1 kan beställas separat som tillbehör.

Välj till mellanglaslister art nr 1170, till alternativ B, B1, D, E och E1

Samtliga monteringssatser inkluderar allt monteringsmaterial för det aktuella monteringsalternativet

Välj monteringsalternativ:

Klicka på bild för förstoring

Alt. A: Start set
Alt A: Påbyggnads set
Alt B, B1: Start set
Alt B, B1: Påbyggnads set
Alt C: Start set
Alt C: Påbyggnads set
Alt D, E, E1. Start set
Alt D, E, E1. Påbyggnads set
Täcklist mellan solfångare
Ingjutningsfötter

Alternativ A

Start set

Art nr 1162

 

För 2 st solfångare

Infälld montering på takreglar

Inklusive täckplåtar runt om.

Alternativ A

Påbyggnads set

Art nr 1161

 

För varje extra solfångare utöver de 2 första.

Infälld montering på takreglar

Inklusive täckplåtar.

Alternativ B, B1

Start set

Art nr 1122

 

För 2 st solfångare

Montering på tak eller vägg.

Obs! Taklutning minst 30°

Alternativ B, B1

Påbyggnads set

Art nr 1121

 

För varje extra solfångare utöver de 2 första.

Montering på tak eller vägg.

Obs! Taklutning minst 30°

Alternativ C

Start Set

Art nr 1132

 

För 2 st solfångare

Montering på tak med mindre lutning än 30°.

Alternativ C

Påbyggnads set

Art nr 1131

 

För varje extra solfångare utöver de 2 första.

Montering på tak med mindre lutning än 30°.

 

Alternativ D, E, E1

Start set

Art nr 1142

 

För 2 st solfångare

Montering på tak eller vägg.

 

Alternativ D, E, E1

Påbyggnads set

Art nr 1141

 

För varje extra solfångare utöver de 2 första.

Montering på tak eller vägg.

 

Art nr 1170

Täcklist

 

Välj 1st mindre än totalt antal solfångare till alternativ

B, B1, C, D, E, E1.

Ingår i alternativ A

Art nr 1152

Ingjutningsfötter

 

För ingjutning i betong.

Passar till ställning E1

Inklusive montageskruvar

2 st fötter per set

 • Pris: 3088   kr 
  • Köp

 • Pris: 969   kr 
  • Köp

 • Pris: 1799   kr 
  • Köp

 • Pris: 1151   kr 
  • Köp

 • Pris: 2040   kr 
  • Köp

 • Pris: 1221   kr 
  • Köp

 • Pris: 2220   kr 
  • Köp

 • Pris: 1366   kr 
  • Köp

 • Pris: 66   kr 
  • Köp

 • Pris: 290   kr 
  • Köp