MISOL-logo1

Priser inklusive moms. Exklusive frakt. Om inte annat anges specifikt för produkten.

2.1 Välj till tubvärmeväxlare

 

Vid samtidig beställning av ackumulatortank, fås tubväxlarna inmonterade i tanken.

 

Både 11 och 14.7 meters växlarna an användas valfritt till tappvarmvatten eller solkrets.

 

Tumregel för dimensionering: 1meter växlare per m² solarea.

 

För en optimerad soltank. Välj 3 st värmeväxlare. 2 st i nedre delen och 1 st i övre delen.

De två i den nedre delen används för solvärmekrets och inkommande kallvatten

Övre växlaren, värmer kallvattnet i ytterligare ett steg.

Art nr 2510

Värmeväxlare

 

Längd 11 m
Vikt 9,3 kg
 Ansl. diam  22 mm 

 

Art nr 2511

Värmeväxlare

 

Längd 14.7 m
Vikt 13 kg
 Ansl. diam  22 mm 

 

  • Pris: 3875   kr 
    • Köp

  • Pris: 5000   kr 
    • Köp