MISOL-logo1

info om ROT - Avdrag och bidrag att söka

Det här gäller för ROT generellt.

Vad kan du få, eller inte få ROT för.

Se skatteverkets hela lista.
Sol-El och Sol-Värme installationer är godkända!
ROT-avdrag för Sol-El kan ej kombineras med solcellsbidraget.
Dock kan ROT fås direkt i fakturan, Om bidrag erhålels, skall ROT åtebetalas.

För att veta exakt som gäller för dig kan du ringa till skatteverket.

Ring Skatteupplysningen på tfn 0771-567 567 om du har allmänna frågor om skatter, avgifter, folkbokföring eller id-kort. Från utlandet ringer du tfn +46 8 564 851 60.

ROT Avdrag-kortfattat. Se www.skatteverket.se för fullständiga villkor.

Bidrag till Sol El

Det här gäller specifikt för Sol-El och Solceller.

Bidraget I korthet:

• Stödet är högst 30% för företag. Skall sökas före beställning av anläggning.
• Stödet är högst 20% för privatpersoner. Kan sökas inom 6 månader från byggstart.

• De stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst   46 250 kr/kW,  inklusive moms.

• Högst 1,2 miljoner kronor lämnas i stöd per system. 

• Installationen ska vara slutförda senast 31 december 2019.

• Skattereduktion kan fås för mikroproducenter

Kan ej kombineras med ROT-Avdrag.
ROt kan sökas och betalas tillbaka om bidrag erhålles.

Bidrag ansöks från Länsstyrelsen.

Kontaktuppgifter till Länsstyrelser i Sverige

Läs mera om bidraget.
Energimyndigheten har beviljat bidrag till installation av solceller med 1 395 miljoner under 4 år mellan åren 2016-2019.
Det går även att få bidrag till batterilagring. Regeringen har beviljat 175 miljoner 2016-2019 för batterilagring. 
Aktuella bidrag för solceller 

 

ROT-Avdrag för Solel och solVärme

Detta avdrag gäller för både solvärme och solceller.

Installation eller byte av Sol-Värme eller Sol-Elpaneler ger rätt till skattereduktion förutsatt att inte annat bidrag har medgetts.
 

Service av solpaneler ger inte rätt till skattereduktion.

ROT-avdrag är 50% av arbetskostnaden fram till 151230.

Bidraget hanteras av installatören.

 

 

Avdrag för solvärme

Det här gäller specifikt för Sol-Värme

För installation av en solvärmeanläggning beräknas arbetskostnaden ut genom en schablon framtagen av Skatteverket och Svenska Solenergiföreningen.

Så här räknar du ut schablonavdraget för Sol-Värme.

30% av totalkostnaden (inklusive allt material) räknas som arbetskostnad.

50% av denna schablonberäknade arbetskostnad ger ROT-avdrag.
 

Exempel: Så här räknar du ut ditt ROT-avdrag

Totalkostnad för en solvärmeanläggning:
70.000 kr inkl. material och arbeten.

Arbetskostnad enligt schablon (30%):
70.000 x 0,30 = 21.000 kr

ROT-avdrag (50%):
21.000 x 0,50 = 10.500 kr

Din totalkostnad:
70.000 - 10.500 = 59.500 kr

Hur mycket skall jag som kund betala till hantverkaren?

Hantverkaren gör avdrag på fakturan med 10.500kr.

Fakturabelopp enligt exempel. 59.500kr.

 

Hantverkaren får utbetalning för sin del, i det här fallet 10.500 kr från skatteverket när arbeten är utförda. Till utbetalningsblanketten behövs kundens personnummer och fastighetsbeteckning.

 

Läs mera på Svensk Solenergiföreningens hemsida